fredag 8 november 2013

Det finns hopp!

Det finns hopp om att de snäva könsreglerna kommer att luckras upp. Tyskland kan komma att införa ett tredje kön, vilket underlättar otroligt mycket för alla barn som föds intersexuella. I nuläget tvingas föräldern att bestämma vilket kön barnet ska ha pga strikta regler och det kanske leder till ett livslångt problem för barnet. Barnet skulle ju själv kunna välja när det är tillräckligt gammalt. Eller varför inte helt slopa könsbestämning juridiskt av människor? Vad spelar det för roll om en är kvinna, man eller hen när det kommer till lagen och dina mänskliga rättigheter? Du har lika mycket värde i vilket fall och då är det ju helt onödigt att det ska stå att du är kvinna eller man i passet eller att du ska få ett speciellt personnummer för att du råkar ha snopp eller snippa. Nä, slopa det helt tycker jag!

Så klart kan blir det vissa komplikationer vid ett eventuellt byte till den juridiska individen hen. Har en verkligen rätt till havandeskapsersättning när en inte vet om en ens kan bli gravid? Det går ju inte att veta om hen har en livmoder. Men det går heller inte att veta att en person är gravid bara så där rent juridiskt. Det löses i nuläget genom att MVC (mödravårdscentralen) ger dig intyg på att du är gravid, som du sedan skickar till försäkringskassan och på den vägen är det. Ingenstans måste någon få veta om du har en snopp eller snippa! Problem solved!

Det som kan försvåras är automatutskick för mammografi och livmoderhalskontroller, exempelvis. Detta kan dock lösas enkelt genom att alla får kallelse och de som inte behöver detta av en eller annan anledning avanmäler sitt utskick, dvs en opt out (du är med såvida du inte aktivt går ur). Ett annat alternativ, som jag personligen tror kommer fungera sämre i praktiken är en opt in, dvs du är INTE med såvida du inte AKTIVT går med. Då får en skriva in sig på en hemsida eller liknande om en har intresse av mammografi mm. Men om informationen om detta är bristfällig så kommer inte tillräckligt många täckas av en opt in. Då är en opt out bättre för den täcker ALLA - även dem som inte har nytta av det.

Jag röstar alltså för att slopa de juridiska könen och enbart betrakta oss som individer. De biologiska skillnader som finns är inte relevanta på det juridiska planet. Om en blivit våldtagen ska en bli bedömd som individ och inte efter en stereotyp. Om en har misshandlat någon så ska en bli dömd för själva brottet och inte ursäktad av en stereotyp. Osv.

Tänk på hundar! Det finns honhundar och hanhundar. Det vet alla. Men när en gosar med en hund eller leker med en hund, leker en på precis samma sätt oavsett kön. Och detta gäller samtliga djur, det är jag fullt övertygad om. Så varför kan en inte göra detsamma för djuret människan? Varför inte leka med ett barn för att det är ett barn som gillar att leka en massa olika lekar? Varför pärla och måla med flickor och leka leka med bilar och gräva i sandlådan med pojkar? Varför inte pärla, måla, leka med bilar och gräva i sandlådan med barn?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar