torsdag 3 oktober 2013

Nej tack till skattesänkning!

I Metro kan man läsa följande citat:
"Jag har ju inte fått några större mängder mejl i min mejlbox från människor som tackar nej till en skattesänkning."
Det sa den moderate riksdagsledamoten Jan Ericson i SVT:s "Debatt" på torsdagskvällen.
 Jag var en av de drygt 6.000 personer som mejlade Jan Ericson angående skattesänkningen. Jag mejlade att jag INTE vill ha någon skattesänkning. Detta av den enkla anledningen att jag tror att minskad skatt leder till större klass-skillnader med sämre skola, sjukvård och äldrevård för dem som saknar ekonomiska medel. Det är en utveckling jag vill motverka allt jag kan.

Jag fick till slut ett svar på mitt mejl:
Hej!

Tack för ditt mail. Jag har fått en bit över 6.000 mail med detta tema, en del för skattesänkningar och en del emot.
Detta svar går till alla som mailat om skatter, oavsett om det är för eller emot fortsatta skattesänkningar.

Som du förstår har jag inte haft möjlighet att läsa alla mail ingående och har ingen möjlighet att skriva personliga
svar till alla. Men jag vill ändå ge alla som engagerat sig ett svar, och har skrivit ett utförligt sådant på min blogg
idag den 2 oktober på http://www.ericsoniubbhult.se

Jag hoppas du har tid att läsa, och jag har ansträngt mig för att försöka beskriva sambandet mellan skatter, jobb och
resurser till välfärden på ett begripligt sätt.

Om du har ställt frågor till mig i ditt mail är det inte säkert att jag sett dem, men då får du höra av dig igen så ska jag
försöka skriva ett personligt svar. Men det kan dröja ett tag!


Med vänlig hälsning

Jan Ericson
riksdagsledamot (M)

Som jag trodde fick jag inget personligt svar utan ett allmänt utskick. Jag gick in på bloggen för att läsa svaret där. Bloggen kan du nå här. Inlägget heter "Mailsvar till alla som hört av sig efter SVT Debatt". 

Där står i princip att utanförskapet har minskat pga att fler jobbar och inte lika många tar bidrag samt att skola och äldrevård har fått mer pengar trots skattesänkningar. Dessutom nämns att sjukvården snarare är bättre nu än innan för att fler jobbar inom sjukvården och att sjukvårdsköerna har minskat.
Jag har lite funderingar kring detta.

Utanförskap har minskat
  • Fler har börjat jobba istället för att gå på bidrag. Kan detta bero på att kriterierna för vad som klassas som bidragsgillt har höjts, vilket leder till att fler sjuka än tidigare tvingas jobba?
  • Kan detta skapa ett utmattningsproblem i framtiden då de som är för sjuka helt enkelt inte orkar jobba? Vad händer då? Kommer de få möjlighet att vara sjuka och få bidrag då?
Mer pengar till skola och äldrevård
  • Det går inte att direkt avgöra hur mycket faktisk ökning av bidrag till skola och äldrevård som har skett, eftersom beloppen inte är anpassade till inflationen som skett. Det skapar en felaktig känsla av att mycket mer pengar har gått till skola och äldrevård än vad som faktiskt gått dit. Jag använde mig av denna tabell samt denna beräkningsmodell för att ta reda på faktiska belopp. Då får jag följande: Grundskola: +9.56 miljarder, Gymnasieskola: +3.25 miljarder, Äldrevård: +12.12 miljarder. Är detta tillräckligt? Varför får skolorna mindre än äldrevården? Läggs pengarna på rätt saker inom skolan och äldrevården? Hur kan det finnas så kallade skräckexempel inom både skola och äldrevård om det nu satsas mer pengar?
  • Sedan finns det fördröjningsprincipen som gör att varje regering lever på föregående regerings satsningar. Hur mycket av detta är satsningar gjorda av nuvarande regering och hur mycket är snålskjuts sedan tidigare satsningar? 
  • Jag läser bland annat bloggen mina Sanna ord som skriver väldigt bra om hur det är att vara lärare. Där kan en läsa om allt administrativt arbete som lagts på läraryrket och som faktiskt tar mycket tid i anspråk. Tid som borde ha lagts på elever och utbildningsmaterialet. Är det måhända så att denna förändring har lett till en alltför stressig miljö för både elever och lärare? Kan det vara så att de extra miljarder som tydligen går till skolan inte läggs på rätt saker? Hur kan skolan blivit bättre när de som jobbar inom skolan inte håller med?
Sjukvården är bättre
  • En annan intressant blogg är Astas som bland annat skriver om hur det är att jobba inom vården. Där kan en läsa om hur återigen mycket administration tagit över den tid som patienterna borde få. Hur kan det vara så att vården blivit bättre om de som jobbar inom vården säger annorlunda?
Jag är ingen expert i ämnet så rätta mig gärna om jag missuppfattat något. De skillnader som finns förklaras bort med att olika kommuner prioriterar olika. Är inte detta precis vad som skapar klass-skillnader? Att det är liiite bättre att bo i en viss kommun eller t.o.m. stadsdel än en annan? Att om du vill att dina barn ska få en bra utbildning så väljer du bort vissa skolor? Hur blir det för dem som inte har samma möjlighet att välja och vraka? Allt låter jättebra för dem som kan jobba och kan få jobb. Hur blir det för dem som inte får jobb? Hur blir det för dem som är långtidssjukskrivna? Måste de börja jobba trots att de kanske inte orkar? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar