tisdag 12 februari 2013

Jobba på en mansdominerad arbetsplats

Jag trivs jättebra på mitt jobb. Jag jobbar på Semcon i Göteborg och de inriktar sig på konstruktion och mjukvaruutveckling. Det innebär tyvärr att andelen kvinnor är avsevärt mycket lägre än andelen män. Om man räknar bort ekonomiansvariga och annan administration är andelen kvinnor ännu lägre.

Min avdelning består av fyra mindre grupper. I den lilla gruppen är vi 6 personer inklusive gruppchefen. Jag är ensam representant för kvinnor i vår grupp. Och den kvoten är nog ganska representativ för hela avdelningen. Jag kan räkna antalet kvinnor på mina fingrar medan antalet män kräver många, många, många fingrar. Detta gäller även för hela Semcon, dock tror jag att andelen kvinnor ökar något om man ser till hela företaget - det är trots allt ett rätt stort företag med många förgreningar.

I det projekt jag jobbar i just nu är vi 4 personer och jag är ensam kvinna. Vårt projekt är ett delprojekt i ett större och om man räknar med alla därifrån också blir vi två kvinnor och minst fem män. Och det är så här det ser ut när man jobbar inom mjukvaruutveckling. Många män, inte så många kvinnor.

Är det sexistiskt? Nej, det är det faktiskt inte. Jag blir tagen på allvar, lyssnad på, jag får plats att prata och jag spelar faktiskt roll. Det är normalt helt enkelt. Jag har min teori om att det beror på att dels är folket jag jobbar med högutbildade individer som klarar av att se bortom könet (OBS! Det räcker inte alla gånger och det behövs inte alla gånger heller) och dels har Semcon jobbat mycket med sitt arbetsklimat.

Men jag har märkt att när man är ute hos kund på ett uppdrag är det inte alls lika mysigt klimat. Där kan man faktiskt känna sig utmobbad och dumförklarad till och med. Det kan ha att göra med att jag är en utomstående som "tränger" sig på. Det kan ha att göra med att jag är kvinna och per automatik, enligt fördomar, inte kan vara lika bra som en man. Det kan ha att göra med att personerna som jag jobbar tillsammans med hos kunden är idioter som inte vet hur man ska uppträda. Det är trots allt vanligt hos folk som jobbar inom just mjukvaruutveckling att helt eller delvis sakna social kompetens. Dessa personer jobbar nästan uteslutande på fasta företag och anställs sällan (kanske aldrig) av konsultbolag. Semcon är just ett konsultbolag, dvs det är viktigt att kunna vara en god representant för företaget när man är ute hos kunden. Man måste alltså vara socialt kompetent och kunna jobba i grupp, utöver att man ska ha rätt kompetens för uppdraget i fråga. När man blir anställd ute på ett specifikt företag krävs inte lika mycket sociala färdigheter. Då kan det vara en fördel att kunna fokusera på arbetet och riktigt snöa in sig på sitt område istället.

Det finns dock massor av sexism inom mjukvaruutvecklingen också tyvärr. Tack och lov inte så utbrett på just mitt företag men det är fortfarande ett problem. De flesta som jobbar här - mig inkluderat - är nördar av någon form. Konstpretton skriver här om nördarnas dolda sexism. Intressant läsning som i alla fall gav mig en ögonöppnare. Även här och här påpekar man att sexism finns även bland nördar och att den till och med kan vara svårare att komma åt då många kvinnliga karaktärer inom nördkulturen är potenta och handlingskraftiga (alltså inte hjälplösa kvinnor i nöd). Synd bara att de oftast är ouppnåelig fiction och inte verkliga kvinnor...

Slutligen: Hur kommer man åt sexism och mobbing på arbetsplatsen?

Det är förmodligen olika beroende på typen av arbetsplats. Vissa kanske har extremt tydlig sexism/mobbing medan andra har dold och en tredje grupp har knappt någon alls. Jag tror att det är viktigt att man som i Semcons fall jobbar med arbetsklimatet och tar sitt ansvar som företag. Det kan vara svårt och framför allt mycket tidskrävande att som enskild anställd ändra på en hel arbetskultur. Så: mer insatser på företagsnivå tack!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar